Dr.Ing. Coroian Aurelia

Doamna Dr. Ing. Aurelia Coroian este inginer specilizat în Tehnologia de prelucrare a

produselor agricole, directia de aprofundare: Tehnologia şi controlul produselor

alimentare, în cadrul USAMV Cluj-Napoca, iar studiile de masterat le-a efectuat în

specializarea: Managementul calităţii alimentelor în contextul Uniunii Europene. Din anul

2019 este conferenţiar dr. la disciplinele: Testarea autenticităţii produselor; Toxicologie;

Legislaţie agroalimentară, Siguranţa şi securitatea alimentelor, analiza HACCP în cadrul

facultății de Zootehnie și Biotehnologii din Cluj-Napoca. A participat la peste 12 proiecte de

cercetare în domeniul creșterii animalelor, la două dintre acestea a fost director de proiect,

a avut de asemenea calitatea de responsabil de implementare proiect la altele sau diverse

alte poziții. Este autor principal sau coautor la 9 cărți de specialiate și a publicat peste 80 de

articole științifice.