Dr. Călin Mircea Gherman

Domnul Dr. Călin Mircea Gherman este profesor univ. dr. a USAMV Cluj-Napoca și titularul

cursurilor Creșterea și Patologia peștilor, Biologie animală și Ecologie, Creșterea și Patologia

Suinelor în cadrul facultății de Medicină veterinară din Cluj-Napoca. Are o importantă activitate de

cercetare și publicistică. A fost director de proiect la 11 contracte de cercetare ca si în alte 29 a avut

calitatea de membru în echipă. Este autor principal sau coautor a cel puțin 10 cărți de specialitate.