Dr.Ing Răducu Camelia Maria

Domenii de competenţă:

Tehnologia industrializarii produselor animale; Procesarea producţiilor din acvacultură; Controlul şi procesarea produselor acvacole; Recoltare, procesare, prelucrare produse piscicole, Biotehnologii alimentare. Indrumător ştiintific lucrari de diploma studenti la disciplinele: Tehnologia
industrializarii produselor animale, Procesarea producţiilor din acvacultură; Controlul şi procesarea produselor
acvacole şi Biotehnologii alimentare în cadrul USAMV Cluj-Napoca.

Domenii de interes: identificarea materialului biologic; stabilirea profilului metabolic; stabilirea indicilor de conformaţie; determinarea însuşirilor cantitative şi calitative ale cărnii la diferite specii de animale.

Rezultate teoretice cât şi rezultate practice: Publicarea a 5 cărţi de specialitate în domeniile de competenţă, 150 lucrări ştiinţifice publicate în extenso, din care 15 publicate în reviste indexate în baze de date ISI. Elaborarea de metodologii, modele experimentale în cadrul temelor de cercetare finanţate prin proiecte în
programele nationale şi internaţionale (un proiect cu Baca Mondiala, un contract CNCSIS, un contract CEEX si
unul PN II, un contract cu beneficiari ai mediul de afaceri, un proiecte: Măsura 111).