Prof. PhD Cocan Daniel

Conferenţiar Dr. în cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca.  Predare cursuri şi lucrări practice în domeniile Ihtiologiei, Fiziologiei Organismelor Acvatice, Hidrobiologiei şi a Fiziologiei Animale.

Cercetări în domeniul aspectelor fiziologice legate de creşterea, dezvoltarea, morfometria, alometria şi formatul corporal al salmonidelor, calitatea cărnii
de peşte, a bunăstării organismelor acvatice, respectiv în domeniul monitorizării ihtiofaunei din apele de munte.