Dr. Ing. Coroian Cristian

Dr. Ing. Cristian Ovidiu Coroian este inginer zootehnist și cadru didactic universitar la USAMV Cluj- Napoca. După finalizarea studiilor doctorale, a efectuat mai multe stagii post doctorale în cadrul unor proiecte de cercetare cu tematică variată din domeniul creșterii animalelor.

Din anul 2016 este cadru didactic la disciplinele de Nutriția și alimentația animalelor, Nutriția și alimentația organismelor acvatice, Inocuitatea produselor alimentare și altele în cadrul facultății de Zootehnie și Biotehnologii. Tematica de cercetare abordată este una variată, bazată pe tehnici de analiză genetică, fiziologie, nutriție și alimentație, ecologia speciilor, etc.

A făcut parte din peste 19 proiecte de cercetare începând cu anul 2006, ocupând diverse poziții. Este autor și coautor a peste 70 de articole științifice și 7 cărți de
specialitate.